ÜHINGUST

Miks olla

LIIGE?

“Esindades erakorralise meditsiini ametiühingut, tunnen end kindlalt, et minu huvide eest seistakse ning mul on võimalus oma arvamust avaldada. Töö erakorralise meditsiini valdkonnas on keeruline ja nõudlik ning ametiühing pakub mulle vajalikku tuge ja ressursse, et ma saaksin oma tööd teha ohutult ja tõhusalt. Samuti on ametiühing minu jaoks oluline allikas uute teadmiste ja parimate tavade kohta, mis aitab mul pidevalt areneda ja anda parimat võimalikku abi patsientidele.”

Olla erakorralise meditsiini ametiühingu liige annab sulle võimaluse saada tuge ja ressursse oma töö ohutuks ja tõhusaks teostamiseks ning esindatust ja kaasatust otsuste tegemisel erakorralise meditsiini valdkonnas.

ME AITAME

ALATI

Erakorralise meditsiini ametiühingu roll seisneb erakorralise meditsiini töötajate esindamises, koolitamises, ning uute teadmiste ja parimate tavade jagamises, et tagada ohutu ja tõhus erakorraline meditsiiniteenus.

KUIDO NÕMM

cross, first aid, medical-5142596.jpg

TERVED JA ÕNNELIKUD INIMESED

SEE ON MEIE EESMÄRK

Me toetame tervislikke töötingimusi ja töökeskkonda, kus patsientide ravi ja hooldus saavad toimuda tõhusalt ja ohutult. Meie eesmärk on tagada, et tervishoiutöötajad saaksid teha oma tööd ilma terviseriskide või vigastusteta.

Scroll to Top