Visioon

Meie visiooniks on luua Eestis tervishoiusüsteem, kus erakorralise meditsiini töötajad saavad pakkuda kõrgekvaliteedilist kiirabi ja hädaabiteenust, tagades samal ajal nende õiglase tasustamise, töötingimused ja professionaalse arengu. Soovime olla tunnustatud partnerid nii tervishoiuvaldkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna, edendades ohutut ja kaastundlikku erakorralist meditsiini.

Missioon .

Meie missiooniks on esindada erakorralise meditsiini töötajate huve ning edendada nende heaolu ja professionaalset arengut. Töötame selle nimel, et meie liikmed saaksid teha oma tööd ohutult ja tõhusalt ning saaksid õiglast tasu oma panuse eest tervishoiusüsteemi toimimisel. Lisaks püüame suurendada teadlikkust erakorralise meditsiini töötajate olulisest rollist ja väärtusest ühiskonnas ning osaleda aktiivselt tervishoiupoliitika kujundamises, et tagada kvaliteetne hädaabiteenuse kättesaadavus kõigile Eesti elanikele.

Meie pühendumus:

  • Esindame ausalt ja tõhusalt oma liikmete huve.
  • Töötame selle nimel, et erakorralise meditsiini töötajate töötingimused ja tasustamine oleksid õiglased ja konkurentsivõimelised.
  • Edendame erakorralise meditsiini töötajate professionaalset arengut.
  • Teeme koostööd teiste tervishoiuvaldkonna osapooltega parema hädaabiteenuse tagamiseks Eestis.
  • Suurendame teadlikkust erakorralise meditsiini töötajate olulisest panusest ühiskonnas.

Meie visiooni ja missiooni eesmärk on luua tervishoiusüsteem, kus erakorralise meditsiini töötajad on motiveeritud, tunnustatud ja saavad pakkuda parimat võimalikku abi neile, kes seda vajavad.

Scroll to Top